Vårens grundkurs i dykning – PADI Open Water eLearning

Snart startar vårens grundkurs i dykning- PADI OW!
Under rådande tider så har valt att köra teorin online – PADI eLearning – för att minska risken för smitta. Det innebär att du gör teorin hemma istället för hos oss.

Anmäl dig nu för att gå PADI OW och lära dig dyka!
Kontakta oss för mer info.