FAQ/Vanliga frågor

FAQ / Vanliga frågor

Bra parkontakt

Varför skall Jag/Vi välja att utbilda oss med High Coast Diving

 • Våran utbildning är anpassad för nordiska förhållanden. Detta innebär att vi utbildar med torrdräkt från och med tredje poolpasset. Annars är torrdräkt något man går en separat kurs för. Se prislista.
 • Våra PADI Open Water kurser innefattar 5+1 poolpass, där det extra poolpasset är för att få ytterligare träning och finslipning av detaljer. Det finns alltså gott om tid för att lära sig de grundläggande övningarna innan utedyken i havet.
 • Vi har mer än 60 års sammanlagd erfarenhet av dykning i tropiska och nordiska vatten hos skolans instruktörer och divemasters.
 • Vår elevutrustning är av hög klass och servas regelbundet.
 • Vi följer PADI´s utbildningsprogram fullt ut, men vi vet av erfarenhet att våra elever är tryggare och säkrare i vattnet jämfört med de som genomfört sin utbildning utomlands.
 • Vi har alltid analyserad och godkänd luft. Här finns vår senaste luftanalys.

Vilka kan dyka? Vilken är den lägsta åldern? Vilka hälsokrav finns?

 • Alla med normal hälsa kan ägna sig åt dykning, dvs alla som är fysiskt och psykiskt fullt friska.
 • Är man tveksam om sin hälsa uppfyller de krav som ställs så kan man börja med att svara på frågorna i hälsodeklaration.
 • Från och med 10 år ålder så är det möjligt att börja genomföra vissa kurser. Såsom PADI Junior Open Water Diver och PADI Bubble Maker.
 • Eftersom vi dyker med torrdräkt och i svårdykta kalla vatten anser vi att man bör vara 15 år innan man tar certifikat. Då blir man PADI Open Water Diver.

Nedanstående hälsodeklaration ger en uppfattning om vilka medicinska hinder som kan hindra dig från att dyka:

Behöver man vara supertränad för att dyka?

 • Det är ju aldrig fel att hålla sig i form och visst kan det vara en smula ansträngande innan du fått på dig all utrustning och kommit i vattnet. Men generellt så kräver inte dykning att du ska vara supertränad.
 • Dykning skall vara en avslappnad och skön upplevelse.
 • Dykning är INTE en tävling i att simma snabbast eller djupast. Det håller man på med i andra sporter.
 • Alla som är normalt friska kan ägna sig åt dykning.

Hur lång tid tar det att gå en Open Water kurs?

 • Normalt så genomför vi en Open Water kurs på ungefär 2-4 veckor. Det exakta kursupplägget bestäms i samråd med deltagarna.
 • Det är dock viktigt att poängtera att vi inte vill stressa med utbildningen. Krävs det extra dyktid i poolen eller ett teoripass extra så kommer vi att genomföra detta.

Hur förbereder man sig bäst inför en Open Water kurs?

 • Anmäl dig i god tid till kursen. Läs igenom kursmaterial, svara på frågor i boken och se filmen. Planera och kom väl förberedd till teoripassen.
 • Någon övrig förberedelse behövs ej. Vi finns här för att hjälpa dig och lära dig dyka!

Får alla certifikat efter avslutad kurs?

 • Svaret är nej. Kursen betalar man för. Certifikat förtjänas. Man måste uppfylla kraven som PADI ställer. Men generellt sett så kommer du att klara din kurs bara du följer alla anvisningar och gör ditt bästa.
 • Skulle du inte klara kursen på utsatt tid – ingen fara! Det går att ta fler lektioner i dykning precis som när man tar sitt körkort. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dig. Men kravet står fast, alla praktiska och teoretiska moment skall klaras av.
 • Du behöver inte vara orolig för att vi skall “kugga” dig. Kraven för ett dykcertifikat är klart och tydligt beskrivet av PADI. Vi följer endast de angivna kraven och säkerställer att du uppnår dem.

Hur stor är grupperna under kurs?

 • Max antal deltagare på en Open Water kurs är 8st. Det innebär att vi genomför teoripass samt poolpass med 8 elever. Till detta har vi en instruktör och minst en divemaster, normalt 3 divemasters.
 • Uppdyken i havet har vi valt att endast genomföra i smågrupper på max 4 elever. Till detta har vi en instruktör och minst en divemaster. Detta innebär att det är minst 2 ledare på 4 elever.
 • Skulle det vara en stor kurs på 8 elever så innebär detta att halva gruppen kör sina uppdyk före lunch och andra halvan får göra sina uppdyk efter lunch.

Varför ska man ta sitt dykcertifikat hemma i Sverige?

 • Du tar det i lugn och ro på hemmaplan.
 • All utbildning sker på svenska
 • Du kan ställa frågor till din instruktör/divemaster fortlöpande eftersom de finns nära tillhands. Även efter det att du erhållit ditt dykcertifikat.
 • Du behöver inte offra några hårt förvärvade semesterdagar i ett klassrum
 • Du lär dig att dyka under nordiska förhållanden. Vilket inkluderar utbildning i torrdräktsdykning.
 • Ditt PADI-certifikat är giltigt över hela världen.
 • Klarar man att dyka här hemma är det en baggis att dyka utomlands i tropiska vatten!

Finns det något att se här hemma i Sverige?

 • Vi har inte lika klara och varma vatten här som i de tropiska haven, och det finns inte lika mycket fisk. Men den underbara dykkänslan är densamma vart man än dyker! Det finns ändå en hel del djur- och växtliv här hemma. Man måste bara titta litet nogrannare och veta vart man ska dyka. Sen erbjuder vårt grannland Norge på fantastisk dykning med ett rikt djur- och växtliv.
 • Vrak finns utefter HELA vår långa kust och eftersom Östersjön ej har någon skeppsmask (som äter trä) så bevaras trävrak i väldigt gott skick. Det var därför man kunde ta upp Regalskeppet Vasa efter över 300 år på botten. Så för den som faller för vrakdykning så erbjuder Sverige definitivt bra dykning.

Är dykning farligt?

 • Tyvärr händer det olyckor inom dykning – precis som inom andra sporter/aktiviteter.
 • Dykning är en aktivitet som är förknippade med vissa risker. Vi befinner oss i ett element som inte är naturligt för oss människor. Men utövar vi denna aktivitet på det sätt som vi lär oss under kurs så är dykningen att betrakta som tryggt och säkert.
 • Vi lägger stor vikt på säkerheten: Vi analyserar vår luft, servar dykutrustningen, håller oss uppdaterade på nya regler och standards, ser till att vi har tillräckligt med personal både ovan och under ytan vid våra dykaktiviteter, dyker enligt regler och rekommendationer. Utöver detta så gör vi regelbundet bedömningar utifrån situationen för att avgöra om det föreligger faror med vår verksamhet. Väder och vind kan både hjälpa och stjälpa!

Betalning och avbokningsregler

 • Din plats på en kurs eller utflykt är bekräftad först då anmälningsavgiften är betald. Normalt sett ska kurssavgiften skall vara betald senast 14 dagar efter att du fått fakturan.
 • Generellt sett så återbetalas inte anmälningsavgiften om inte skälig anledning till frånvaro kan uppvisas. Läkarintyg e.d.
 • Viss del av betald kurs kan ej återbetalas vid kurs med eLearning samt även administrationsavgift. Detta kan vara 25-50% av kursavgiften beroende på kurs.
 • Skulle du bli sjuk eller liknande på en kurs så kommer du att erbjudas plats på nästkommande kurs utan extra kostnad.

Betalning sker via faktura.