Luftfyllning

Välj alltid att fylla din andningsluft från en kompressor som kontrolleras och servas regelbundet. Vi testar kvaliten på vår luft enligt gällande regelverk. Allt för att säkerställa våra kunders och vår egen säkerhet vid dykning. Service och underhåll sköts fortlöpande enligt rutiner från tillverkaren. All drift och underhåll av luftanläggningen dokumenteras vid varje körning. Du som kund är välkommen att när som helst ta del av denna dokumentation samt provsvar från den senaste luftanalysen.

Vår anläggning består av följande:

 • Kompressor 400 liter/min
 • Filteranläggning PAS 599 – Kondensfälla och två filterpatroner
 • Automatisk dränering
 • Daggpunktsmätare Panametrics för kontinuerlig mätning av daggpunkt/fukt
 • Frekvensomriktare för optimering av startström
 • Luftintag utifrån med grovfilter och luftfilter
 • Luftbank 2 * 80 liter * 300bar
 • Syrgas för Nitroxfyllningar
 • Fyllramp med sex stycken utgångar
 • Frånluftsfläkt för att hålla nere driftstemperatur
 • Tillluftsfläkt för att hålla nere driftstemperatur

Senaste luftanalysen
Kommentar: Fuktbedömning uteblev pga trasigt drägerrör. Därav “Pass/Fail could not be ascertained”. Vi har kontinuerlig övervakning av fukten via Panametrics fuktgivare.