PADI Nitrox – Specialty

Lär dig dyka med syreberikad luft!

High Coast Diving ger dig möjligheten att maximera din dyktid genom att lära dig dyka med syreberikad luft, så kallad Nitrox eller EAN. Enriched Air Nitrox. Egentligen borde Nitrox vara det självklara valet vid all dykning grundare än 30meter, det är helt enkelt en säkrare andningsgas än vanlig luft.
Det finns dock några baksidor av myntet vilket vi går igenom och diskuterar.

Kursen genomföras normalt med en kvälls teori och sedan kan man välja att göra ett dyk med nitrox i flaskorna som du analyserat under kursen. Dyket är inte obligatoriskt för att få certifikatet men vi rekommenderar att du genomför första dyket tillsammans med oss!

Våra Nitroxkurser är säkerhetsorienterade, effektiva, roliga och du lär dig använda en alternativ andningsgas som är skonsammare för din kropp!

Nitroxkursen innebär bland annat att du kan:

 • Öka bottentiderna
 • Minska ytintervallen
 • Erhålla högre säkerhetsmarginaler
 • Må bättre efter dyket

Kursen består förutom självstudier av en teoretisk och en praktisk del.
Under teoridelen lär du dig grunderna i dykning med syreberikad gas, vilka risker och möjligheter som finns, regler för partialtrycksfyllning och märkning av flaskor mm. På den praktiska delen lär du dig bland annat att analysera luften och märka flaskorna på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll:

 • Planering, organisation, procedurer, tekniker samt problem och risker vid dykning med syreberikad luft
 • Fördelar och nackdelar med syreberikad luft som andningsgas.
 • Användningsområden för syreberikad luft.
 • Hantering och säkerhetsprocedurer kring syreberikad luft.
 • Gasanalys
 • Flaskmärkning
 • Ställa in dykdatorn

Ingår i kurspris:

 • Teorilekion
 • Lärobok
 • Diplom
 • Certifikat

Förkrav:
PADI OW eller motsvarande
Åldersgräns: 15 år
Föräldrar/förmyndare måste ge sitt godkännande för barn under 18år
Pris:
https://www.highcoastdiving.com/utbildning/