PADI Open Water – Referral

Vill du läsa teori och göra bassängpassen här hemma men “dyka upp” utomlands?
Då är PADI OW Referral något för dig!
Du tar själv reda på och väljer var du gör uppdyken.


Mer info om PADI OW:
https://www.highcoastdiving.com/ow/

I grunden fungerar det på samma sätt med några undantag:
Vi dyker inte med torrdräkt
Vi gör 5 bassängpass istället för 6
Ni gör inte uppdyken med oss
Priset på kursen från oss blir något lägre

Ingår i kursen:
PADI eLearning
Certifiering
Bassängpass
Lån av komplett utrustning i bassäng

Minimiantal deltagare: 2 personer

Förkrav:
Åldersgräns: 15 år för Open Water
10år för Junior OW.
Föräldrar/förmyndare måste ge sitt godkännande för barn under 18år
Simkunnig
Godkänd hälsodeklaration