***Covid19***

Covid 19 och dykning

Dyk bara om du är fullt frisk gäller fortfarande som grundregel! Rent allmänt för din omgivning så tänk fortfarande på risken för smittspridning om du är/varit sjuk/förkyld.

Du bör kontakta en dykläkare innan du dyker om du haft en allvarligare variant av Covid19.

Divers Alert Network ger följande råd:

What You should know about diving after Covid-19

Fitness to dive after Covid

flowchart-covid-and-diving

Professional Association of Diving Instructors: