***Covid19***

Vi följer folkhälsomyndihetens rekommendationer kring Covid19

Grundläggande försiktighetsåtgärder:

 • stannar hemma vid symtom på covid-19,
 • tvättar händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • håller oss informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Begränsa nya nära kontakter:

 • undviker att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • umgås med fördel utomhus

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:

 • håller avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Alla verksamheter:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 • markerar avstånd på golvet
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • erbjuder digitala alternativ
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 • anpassar öppettiderna.

Vidare följer vi PADI’s och DAN’s rekommendationer:


DAN

PADI

Rekommendationer – Dykning efter bekräftad Covid-sjukdom

Rekommendationer – Dykning efter vaccinering