***Covid19***

Vi forsätter att följa folkhälsomyndihetens rekommendationer kring Covid19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-verksamheter/

Grundläggande försiktighetsåtgärder:

 • Viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
 • Planerar verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
 • Ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • håller oss informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Tidigare råd som vi fortsätter tänka på:

Begränsa nya nära kontakter:

 • undviker att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • umgås med fördel utomhus

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:

 • Tänker på avstånden till varandra
 • inte dela utrustning med varandra

Alla verksamheter:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • erbjuder digitala alternativ
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion

Rekommendationer – Dykning efter bekräftad Covid-sjukdom

Vi följer PADI’s och DAN’s rekommendationer:


DAN

PADI