GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Det är också viktigt för oss på HCD att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Hör av dig till oss om du vill veta vilka uppgifter vi har på dig. 

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken service eller tjänster du väljer att använda.
Merparten av personuppgifterna (Exkluderar bilder) vi använder används till:

  • Bokföring vid försäljning (Sparas enligt lag 7 år) – Namn, adress, email
  • Certifiering genom PADIs utbildningssystem – Namn, adress, email, telefon, födelsedatum (Ej personnummer.)

Personuppgifter som även inkluderar bilder används till största delen till 

  • Nyheter på hemsidan
  • Bilder på sociala medier
  • Certifiering genom PADIs utbildningssystem

Vi delar inte med oss av personuppgifter till tredje part andra än ovan nämda och då aldrig utan ditt godkännande. 

Personuppgifter i form av medicinsk information som vi tar in för hälsodeklarationer inför kurser delas endast med tredje part i form av läkare i sådana fall att medicinsk rådgivning krävs. Läkare och PADI Pro på High Coast Diving har i dessa fall tystnadsplikt.

Hemsida, e-post och molnlagring där personuppgifter kan finnas hålls säkra genom regelbundna uppdateringar av program, appar och plugins. Två-faktors autentisering används där det tillämpligt.

Hör av dig om du har frågor eller vill veta mer:
info@highcoastdiving.com