PADI Open Water diver – Här börjar ditt dykäventyr!

Vill du lära dig att dyka?

Att få uppleva undervattensvärlden är en dröm för många människor. Vi på High Coast Diving hjälper dig gärna att få uppleva detta. Vad gör vår PADI Open Water kurs unik? Till att börja med så är våran kurs anpassad för nordiska förhållanden. Detta innebär bland annat dykning med torrdräkt och våthandskar. Hos oss kommer du att få dyka med torrdräkt från och med det tredje poolpasset. Redan från andra poolpasset så använder vi våthandskar. Allt för att du som dykare skall bli så trygg som möjligt med denna utrustning. Lägg sedan till fem stycken separata poolpass och fem klassleda teoripass. Under självaste uppdyken har vi alltid små grupper. Max fyra elever fördelat på två instruktörer/divemastrar, allt för att du skall vara så trygg som möjligt.

Självstudier

Självstudierna lägger den teoretiska kunskapsgrunden i din utbildning, vi vidarutvecklar sedan detta på teorilektionerna och sedan praktiserar vi momenten i pool.
PADI Open Water Boken består av 5 kapitel. I varje kapitel finns ett inlärningsmål, kontrollfrågor och ett litet slutprov, med hjälp av detta kontrollerar du själv dina kunskaper. Givetvis kommer det att uppstå frågetecken och dessa tar du med dig till lektionerna när teoripassen drar igång. Du förväntas inte vara fullärd när du genomfört dina självstudier, däremot påläst, vilket är förutsättningen för att klara det teoretiska slutprovet.

Förevisning under lektioner.

Teorilektioner

På teorilektionerna utvecklar vi dina självstuderade kunskaper och gör sedan en skriftlig kunskapskontroll efter varje kapitel. Under klasslektionerna fokuserar vi på de frågor som ni svarat fel på under självstudierna. PowerPoint bildspel varvas med undervisning via DVD film, allt för att maximera er inlärningsnivå. Eftersom att våra teorilektioner är lärarleda så finns det mycket tid och möjligheter för er att ställa frågor som berör dykning rent generellt.

Poollektioner

I poolen omsätter vi dina teoretiska kunskaper till praktik. Här får du lära dig de grundkunskaper som behövs för att du på ett säkert sätt ska kunna genomföra ett dyk. Under instruktörs ledning kommer du att få lära dig att tömma din mask och regulator. Behärska avvägning, åtgärder vid luftstopp m.m. Du kommer snart att upptäcka att det inte alls är så svårt som det verkar och din instruktör kommer hela tiden att finnas till hands för att hjälpa dig att nå de uppsatta målen. Eftersom att vi oftast har tre till fyra ledare i poolen så finns det stora möjligheter att få personlig hjälp ifall någon övning känns lite svår. För att du skall bli så bekväm som möjligt i torrdräkt har vi valt att tidigt inkludera torrdräktsdykning även i våra pooldyk. Torrdräkt i en 25-gradig pool kan kännas varmt, men tro oss. Du kommer att tacka oss för denna extra träning med torrdräkt när ni kommer ut till havet!

Träning i bassäng

Slutövning i öppet vatten

När dina teorier och poollektioner är avslutade är det dags att visa för din instruktör att de du lärt dig i pool även behärskas i öppet vatten. Här kommer du att få bekanta dig med det element din utbildning är avsedd för, havet.
Under slutövningarna är gruppstorleken satt till max 4 elever under ledning av en instruktör och minst en divemaster. Uppdyken upplevs av de flesta som mycket lättare än självaste poolpassen, vilket är positivt. Det visar att all träning har givet gott resultat!

Genomförd kurs garanterar inte ett certifikat!

För att du skall erhålla ett PADI Open Water Certifikat så krävs det att du klarat det obligatoriska teoriprovet samt samtliga praktiska övningar. Vi vill upplysa om att uppdyken i våra nordiska vatten kan komma att genomföras i kallt vatten och med begränsad sikt, vilket gör momenten lite mer krävande att klara.Vi gör dock allt vi kan för att förbereda er för detta. Efter godkänd samt avklarad kurs är du certificerad att dyka till 18 meters djup i liknande förhållanden som under kursen eller bättre.

Kolla igenom denna hälsodeklaration innan kursstart. Svarar du “ja” på något så får du kontakta oss!
Lycka till på din kurs!

Förkrav:
Åldersgräns: 15 år för Open Water
10år för Junior OW. (Vi rekommenderar 15 år eftersom vi dyker med torrdräkt. )
Föräldrar/förmyndare måste ge sitt godkännande för barn under 18år
Ingår i kurspriset: Lån av komplett utrustning, teoribok, diplom, t-shirt, entre till badhus och fika.
Pris:  https://www.highcoastdiving.com/utbildning/