PADI Open Water diver – Här börjar ditt dykäventyr!

Vill du lära dig att dyka?

Att få uppleva undervattensvärlden är en dröm för många människor. Vi på High Coast Diving hjälper dig gärna att få uppleva detta. Varför ska du välja att gå kursen med oss? Till att börja med så är våran kurs anpassad för nordiska förhållanden:

  • Torrdräkt i bassäng – 4 pass
  • Extra bassängpass – totalt 6 pass
  • Fokus på avvägning
  • Simtekniker för våra vatten
  • Extra fokus på säkerhet
  • Lägg inte dyra semesterdagar utomlands på att ta “cert”.
  • Lokala instruktörer och butik som kan hjälpa dig efter kursen också

Under själva uppdyken har vi alltid små grupper för att du skall vara så trygg som möjligt. Alltid minst en instruktör och en assistent i vattnet tillsammans med dig.
Alltid ytsupport och syrgas med på plats om olyckan skulle vara framme.

Självstudier – PADI eLearning

Du gör teorin hemma online när det passar dig. Självstudierna lägger den teoretiska kunskapsgrunden i din utbildning och sedan praktiserar vi momenten i pool.
PADI Open Water eLearning består av 5 kapitel. I varje kapitel finns ett inlärningsmål, kontrollfrågor och ett litet slutprov, med hjälp av detta kontrollerar du själv dina kunskaper. Du förväntas inte vara fullärd när du genomfört dina självstudier, däremot påläst.

Slutprov görs online men ett extra mindre kontrollprov görs tillsammans.

Poollektioner
I poolen omsätter vi dina teoretiska kunskaper till praktik. Här får du lära dig de grundkunskaper som behövs för att du på ett säkert sätt ska kunna genomföra ett dyk. Under instruktörs ledning kommer du att få lära dig att tömma din mask och regulator. Behärska avvägning, åtgärder vid luftstopp m.m. Du kommer snart att upptäcka att det inte alls är så svårt som det verkar och din instruktör kommer hela tiden att finnas till hands för att hjälpa dig att nå de uppsatta målen. Passa på att fråga och få personlig hjälp av instruktör eller assisten ifall någon övning känns lite svår. För att du skall bli så bekväm som möjligt i torrdräkt har vi valt att tidigt inkludera torrdräktsdykning i våra pooldyk. Torrdräkt i en 25-gradig pool kan kännas varmt, men tro oss. Du kommer att tacka oss för denna extra träning med torrdräkt när ni kommer ut till havet!

Träning i bassäng

Slutövning i öppet vatten

När teori och poollektioner är avslutade är det dags att göra uppdyken i öppet vatten – Havet! Under slutövningarna gör vi samma övningar som i bassäng. Med några mindre förändringar.
Vi håller nere storleken på grupperna för att det ska vara säkert för dig som elev.
Stor hänsyn tas till förhållandena för dagen med avseende på väder, vind och övrigt.

Genomförd kurs garanterar inte ett certifikat!

För att du skall erhålla ett PADI Open Water Certifikat så krävs det att du klarat det obligatoriska teoriprovet samt samtliga praktiska övningar. Vi vill upplysa om att uppdyken i våra nordiska vatten kan komma att genomföras i kallt vatten och med begränsad sikt, vilket gör momenten lite mer krävande att klara. Vi gör dock allt vi kan för att förbereda er för detta. Efter godkänd samt avklarad kurs är du certificerad att dyka till 18 meters djup i liknande förhållanden som under kursen eller bättre.

Kolla igenom denna hälsodeklaration innan kursstart. Svarar du “ja” på något så får du kontakta oss!
Lycka till på din kurs!

Förkrav:
Åldersgräns: 15 år för Open Water
10år för Junior OW. (Vi rekommenderar 15 år eftersom vi dyker med torrdräkt. )
Föräldrar/förmyndare måste ge sitt godkännande för barn under 18år
Ingår i kurspriset: PADI eLearning, Lån av komplett utrustning, , diplom, t-shirt, entre till badhus, eventuellt fika.
Prislista