Service

Det är mycket viktigt att din dykutrustning är i fullgott skick och fungerar dyk efter dyk. Undervattensmiljön är ingen naturlig plats för människan och man är beroende av fungerande utrustning. Se därför över din utrustning med jämna mellanrum och serva den i god tid.

  • Inom dykbranchen är rekommendationen att flaskor skall inspekteras invändigt en gång per år. Det kommer att förlänga livstiden på flaskan då du på ett tidigt stadium vet om du fått in fukt i flaskan. Man kan då samtidigt passa på att serva kranen och tvätta flaskan.
  • Enligt Svensk lag ska dykflaskan provtryckas vart femte år för att vara godkänd och få användas. Detta kallas “återkommande kontroll av gasflaskor” och går under arbetsmiljölagen. Vi fyller bara flaskor som är godkända.
  • Regulatorer bör servas varje år eller efter 100 dyk.
  • Torrdräktens tätningar klibbar ofta ihop om dom inte talkas in. Kedjan bör ses över regelbundet.

High Coast Diving är ett certifierat APEKS och Aqualung serviceställe. Vi servar deras samtliga regulatorer. Vi utför även reparationer på torrdräkter, inspektion och tvätt av flaskor samt service av flaskkranar. Provtryckning av flaskor sker hos ett av Swedac ackrediterat provtryckningsställe.

Kom gärna till oss om du har problem med din utrustning. Vi hjälper dig gärna och vill att du dyker säkert och med bra utrustning.

Luftfyllning ingår alltid i samband med flaskservice.

*Observera: Provtryckning av flaskor sker hos ett av Swedac ackrediterat provtryckningsställe. Var ute i mycket god tid.

*Kostnad för provtryckning gäller oavsett om flaskan godkänns eller ej.
Blästring/målning kan tillkomma. Görs i samråd med ägaren av flaskan.