PADI Advanced Open Water – Fortsättningskurs

PADI AOW – Ta din dykning ett steg till!

Den här kursen kan tas direkt efter att du blivit certifierad dykare PADI Open Water. Att det heter PADI Advanced Open Water Diver är för att kursen utvecklar (“avancerar”) dina kunskaper och färdigheter. Inte att du måste vara avancerad för att ta den.

Gå den här kursen om du vill:

 • Få mer erfarenhet
 • Öva/lära dig navigera bättre
 • Testa på olika typer av dyk

Lär dig:

 • Dyka djupare än 18m
 • Förbättra avvägningen
 • Använda kompass, lampa, lyftsäck och andra hjälpmedel!

Advanced kursen genomförs normalt under 2 dagar. Kursen fokuserar främst på att utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom 5 olika områden. Två av dessa områden är obligatoriska – djup och navigation.
Utöver dessa två väljer vi tillsammans 3 andra dyk som du kommer att genomföra under kursen.

Kursen omfattar en teoridel som du gör själv hemma via självstudier men det är inget prov. Bara en kunskapskontroll.


Valbara moment i kursen

 • Undervattensfotografering
 • Nattdyk
 • Sök & Bärgning
 • Peak Performace Buoyancy
 • Torrdräktsdyk
 • Enriched Air Nitrox
 • DSMB – Delayed Surface Marker Buoy
 • Strömdyk – Norge
 • DPV – Diver Propulsion Vehicle
 • (Båtdyk)
 • (Vrakdyk)

Inom parentes kan väljas vid vissa tillfällen mot tillägg.

Förkrav:

 • PADI Open Water eller motsvarande
 • Ålder :
  • 15år erhåller PADI AOW
  • 12-14år Erhåller PADI Junior AOW
   • 10-åringar kan genomföra enstaka Adventure dives och bli PADI adventure divers då man genomför tre stycken adventure dyk.
  • Vi rekommenderar 15år och att man har dykt i nordiska vatten och känner sig bekväm med torrdräkt.


Välkommen till dykning i världsarvet Höga Kusten!