PADI Advanced Open Water – Fortsättningskurs

PADI AOW – Ta din dykning ett steg till!

Den här kursen kan tas direkt efter att du blivit certifierad dykare PADI Open Water. Att det heter PADI Advanced Open Water Diver är för att kursen “avancerar” dina kunskaper och färdigheter. Inte att du måste vara avancerad för att ta den.

Advanced kursen genomförs normalt under 2 dagar. Kursen fokuserar främst på att utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom 5 olika områden. Två av dessa områden är obligatoriska – djupdyk och navigationsdyk.


Utöver dessa två väljer vi tillsammans 3 andra dyk som du kommer att genomföra under kursen. Vi rekommenderar nattdyk, sök & bärgning och Peak Performance Buoyancy.

Kursen omfattar en teoridel som du gör själv hemma via självstudier.


Välkommen till dykning i världsarvet Höga Kusten!


Valbara moment i kursen

 • Undervattensfotografering (Kostnad tillkommer)
 • Nattdyk
 • Sök & Bärgning
 • Peak Performace Buoyancy
 • Torrdräktsdyk
 • Enriched Air Nitrox
 • DSMB
 • (Isdyk)
 • (Båtdyk)
 • (Vrakdyk)
 • (Strömdyk – Norge)

Inom parentes kan väljas vid vissa tillfällen mot tillägg.

Förkrav:

 • PADI Open Water eller motsvarande
 • Ålder :
  10år Erhåller PADI Junior AOW
  12år Erhåller PADI AOW
  Vi rekommenderar dock 15år och att man har dykt och känner sig bekväm med torrdräkt.