Balestjärn – Kristallklart vatten och dykning i trolsk miljö!

Position
En bit upp på Balesberget finner vi denna underbara dykplats. Balestjärnen är känd för sitt kristallklara vatten som är direkt drickbart. Från Sör-Balesviken där vi har lagt till med vår båt är det en brant promenad på ca 300 meter upp till tjärnen. Att bära upp all dykutrustning är ganska krävande, men helt klart värt besväret.
WGS8463°10’17.6″N 18°42’15.8″E


Tänk på
Att du befinner dig i ett naturreservat här – Ta inget annat än bilder. Lämna inget annat än fotspår. Brandrisken sommartid. 2008 startade en stor skogsbrand på Balesudden som troligtvis orsakades av en dåligt släckt fikaeld. Det finns tydliga spår av den om man går ut mot udden från tjärnen.
Läs mer här vad som gäller:
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Skyddade-omraden/
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack/naturreservat/balesudden.html

I och uppgång
Igång från strandkanten alldeles vid grillplatsen är att rekommendera. Lätt igång med sand och lerbotten. Undvik att röra om alldeles för mycket vid igång så att inte den goda sikten går om intet.

Höjdpunkter
Överallt under ytan ser man stora trädverk och trästammar som bildar ett nästan magiskt undervattenslandskap. Stim med abborrar och mindre gädda ses nästan garanterat vid ett dyk här. Vattnet i tjärnen har ett högt pH-värde, vilket sannolikt hjälper till att bevara skicket på trästammar och annat grenverk.

Bästa årstid
Sommaren är trevligast. Hösten erbjuder dock oftast den bästa sikten.
Farliga områden
En säker och lugn dykplats. Se dock upp med alla trädverk under ytan.

Djup
0-14m

Ström
Ingen.

Sikt
Nästan alltid över 10-15 meter sikt.

Bottenförhållanden
Sand och lera.

Flora och Fauna
Stim med Abborre, enstaka gäddor efter kanten.

Årstidsvariation
Små variationer under året.

Faciliteter
Inga.

Fotografering
Vidvinkelbilder av grenverk och fiskstim.